Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.
Hledáte ASTM A792 Galvalue Steel Coil?

ASTM A792

Standardní specifikace pro ocelový plech, 55 % slitina hliníku a zinku potažená procesem žárového ponoru

A792 ke stažení zdarma 

ASTM-A792

Definice

Tato specifikace pokrývá 55% ocelový plech potažený slitinou hliníku a zinku ve svitcích a řezané délky.

Tento produkt je určen pro aplikace vyžadující odolnost proti korozi nebo tepelnou odolnost nebo obojí. 

Výrobek se vyrábí v řadě označení, typů a jakostí, které jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s různými aplikačními požadavky. 

Výrobek dodávaný podle této specifikace musí odpovídat platným požadavkům posledního vydání specifikace A924/A924M, pokud zde není uvedeno jinak. 

Text této specifikace odkazuje na poznámky a poznámky pod čarou, které poskytují vysvětlující materiál. Tyto poznámky a poznámky pod čarou, s výjimkou poznámek v tabulkách a obrázcích, se nepovažují za požadavky této specifikace. 

Tato specifikace platí pro objednávky v jednotkách palcové libry (jako A792) nebo SI (jako A792M). Hodnoty v palcích-librách a jednotkách SI nemusí být nutně ekvivalentní. V textu jsou jednotky SI uvedeny v závorkách. Každý systém musí být používán nezávisle na druhém. 

Pokud není v objednávce uvedeno označení „M“ (jednotky SI), bude výrobek dodáván v jednotkách palců a libry. 

Účelem této normy není zabývat se všemi bezpečnostními problémy, pokud existují, souvisejícími s jejím používáním. Je na odpovědnosti uživatele této normy, aby před jejím použitím zavedl vhodné bezpečnostní a zdravotní postupy a určil použitelnost regulačních omezení.

Informace

TABULKA 1 Hmotnost [Hmotnost] požadavků na povlak

Minimální požadavky
Test Triple-SpotJednobodový test
Jednotky palce-libra
Označení povlakuCelkem obě strany, oz/ft2Celkem obě strany, oz/ft2
AZ300.30.26
AZ350.350.3
AZ400.40.35
AZ500.50.45
AZ550.550.5
AZ600.60.52
AZ700.70.6
Minimální požadavky
Test Triple-SpotJednobodový test
Jednotky palce-libra
Označení povlakuCelkem obě strany, g/m2Celkem obě strany, g/m2
100 AZM10025
110 AZM11095
120 AZM120105
150 AZM150130
165 AZM165150
180 AZM180155
210 AZM210180

Chemické složení

Základní kov:

Tepelná analýza základního kovu musí odpovídat požadavkům tabulky 2 pro CS (typy A, B a C), FS, DS, HTS, tabulky 3 pro SS.

Do zprávy o tepelné analýze zahrňte každý z prvků uvedených v tabulkách 2 a 3. Pokud je množství mědi, niklu, chrómu nebo molybdenu menší než 0.02 %, uveďte analýzu buď jako <0.02 %o, nebo jako skutečnou stanovenou hodnotu. Když je množství vanadu, titanu nebo kolumbia menší než 0.008 %o. nahlaste analýzu buď jako <0. 008 %o nebo skutečně zjištěná hodnota. Pokud je množství boru menší než 0.0005 %o, uveďte jako <0.0005 %o nebo skutečnou stanovenou hodnotu.

Složení povlaku – 55 % hmotnostních povlakové kompozice slitiny hliníku a zinku je nominálně 55 % hliníku, 1.6 % křemíku a zbytek tvoří zinek.

Mechanické vlastnosti

Plech z konstrukční oceli musí splňovat požadavky na mechanické vlastnosti uvedené v tabulce 4 pro specifikovanou třídu.

Typické mechanické vlastnosti pro CS (typy A, B a C), FS, DS a HTS jsou uvedeny v tabulce 5. Tyto typické mechanické vlastnosti nejsou povinné. Jejich účelem je pouze poskytnout kupujícímu co nejvíce informací, aby mohl učinit informované rozhodnutí o oceli, která má být specifikována. Hodnoty mimo tato rozmezí lze očekávat.

A792/A792M − 10

TABULKA 2 Chemické požadavkyA
Složení, % – prvek tepelné analýzy, maximum, pokud není uvedeno jinak
OznačeníC MnPS AlCu NiCrMoV Cb TiBN B
CS Typ AC, D, E0.10.60.030.035 ...0.250.20.150.060.0080.0080.025......
CS Typ BC, F0.02 0.15 na0.60.030.035 ...0.250.20.150.060.0080.0080.025......
CS Typ CC, D, E0.080.60.10.035 ...0.250.20.150.060.0080.0080.025......
FSC, G0.02 0.10 na0.50.020.03 ...0.250.20.150.060.0080.0080.025......
DSD, E0.060.50.020.0250.01, min0.250.20.150.060.0080.0080.025......
HTSC0.02 0.15 na0.6 0.040, min0.035 ...0.250.20.150.060.0080.0080.025......
TABULKA 3 Chemické požadavky
Složení, % – prvek tepelné analýzy, maximum, pokud není uvedeno jinak
OznačeníCMnPSCuNiCrMoVCbTiANB
Konstrukční ocel:
Třída 33 [230]0.21.350.040.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 37 [255]0.21.350.10.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 40 [275]0.251.350.10.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 50 Třída 1, Třída 2,
a třída 4 [340 třída 1,
Třída 2,
a třída 4]
0.250.250.20.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 60 [410]0.251.350.20.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 70 [480]0.251.350.20.040.250.20.150.060.0080.0080.025...
Třída 80 [550] Třída 10.21.350.040.040.250.20.150.060.0080.0150.025...
Třída 80 [550] Třída 20.11.350.050.020.250.20.150.060.10.10.15...
Třída 80 [550] Třída 30.21.350.040.040.250.20.150.060.0080.0080.025...

Všechny zkoušky mechanických vlastností musí být provedeny v souladu s metodami popsanými ve specifikaci A924/A924M. 7.4 Vlastnosti ohybu:

Minimální vnitřní poloměry pro ohýbání za studena – Plech z konstrukční oceli se běžně vyrábí ohýbáním za studena. Existuje mnoho vzájemně souvisejících faktorů, které ovlivňují schopnost oceli tvarovat se za studena na daném poloměru v podmínkách dílny. Tyto faktory zahrnují tloušťku, úroveň pevnosti, stupeň omezení, vztah ke směru válcování, chemii a mikrostrukturu obecného kovu. Tabulka X2.1 uvádí doporučené minimální vnitřní poloměry pro 90° ohyb za studena pro konstrukční oceli. Předpokládají ohýbání „tvrdým způsobem“ (osa ohybu rovnoběžná se směrem válcování) a přiměřeně dobré postupy formování dílen. Kde je to možné, pro lepší výkon se doporučuje použití větších poloměrů nebo ohybů „easy way“.

Výrobci by si měli být vědomi toho, že při ohýbání stříhané nebo za studena opracované hrany mohou vzniknout trhliny. To není považováno za chybu oceli, ale je to spíše funkcí indukované lokalizované zóny tváření za studena.

Vlastnosti povlaku

 Hmotnost povlaku [Hmotnost]—

Hmotnost [hmotnost] povlaku musí odpovídat požadavkům uvedeným v tabulce 1 pro konkrétní označení povlaku.

K odhadu tloušťky povlaku z hmotnosti [hmotnosti] použijte následující vztahy:

1.00 unce/ft2 hmotnost povlaku = 3.20 mils tloušťka povlaku a

3.75 g/m2 hmoty povlaku = tloušťka povlaku 1.00 µm

K převodu hmotnosti povlaku na hmotnost povlaku použijte následující vztah:

Hmotnost povlaku 1.00 oz/ft2 = 305 g/m2 hmoty povlaku

Testy hmotnosti povlaku:

Zkoušky hmotnosti [hmotnosti] povlaku musí být provedeny v souladu s požadavky uvedenými ve specifikaci A924/A924M.

Jako rozhodčí metoda se použije metoda se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou ve zkušební metodě A90/A90M.

Zkouška ohybu povlaku – Zkušební vzorky povlaku pro všechna označení jiná než konstrukční ocel musí být možné ohnout o 180° naplocho na sebe v libovolném směru, aniž by došlo k odlupování pouze na vnější straně ohybu. U konstrukční oceli musí mít vnitřní průměr zkoušky ohybu povlaku vztah k tloušťce vzorku, jak je uvedeno v tabulce 6. Odlupování povlaku v rozmezí 0.25 palce [6 mm] od okraje vzorku ohybu nesmí být příčinou odmítnutí.

TABULKA 4 Požadavky na mechanické vlastnosti, základní ocel konstrukční oceli (podélné)
Jednotky palce-libra
StupeňVýtěžek
Síla,
min, ksi
Pevnost v tahu, A
min, ksi
Prodloužení
za 2 palce, min, %
33334520
37375218
40405516
50 Třída 1506512
50 Třída 25012
50 Třída 3506012
60607010
7070809
80 Třída 18082
80 Třída 28082
80 Třída 380823
Jednotky SI
StupeňVýtěžek
Síla,
min, MPa
Pevnost v tahu,
min, MPa
Prodloužení
v 50 mm, min,
%
23023031020
25525536018
27527538016
340 Třída 134045012
340 Třída 234012
340 Třída 334041012
41041048010
4804805509
550 Třída 1550570
550 Třída 2550570
550 Třída 35505703

Opakované testy a likvidace neshodného materiálu

Opakované zkoušky, prováděné v souladu s požadavky části Opakované zkoušky a likvidace neshodného materiálu specifikace A924/A924M, jsou povoleny, pokud existuje podezření, že výsledek zkušební metody je neuspokojivý.

Likvidace nevyhovujícího materiálu podléhá požadavkům 9.2 specifikace A924/A924M. 10. Rozměry a přípustné variace 10.1 Všechny rozměry a přípustné variace musí vyhovovat požadavkům specifikace A924/A924M.

TABULKA 5 Typické rozsahy mechanických vlastností
(Nepovinné) A, B
Podélný směr
OznačeníSíla výtěžnostiProdloužení
2 palce [50
mm] %
rm
HodnotaC
n
HodnotaD
KsiMPa
CS typ A30/60 [205 / 410]≥20EE
CS typ B35/60 [245 / 410]≥20EE
CS typ C30/60 [205 / 450]≥15EE
FS25/40 [170 / 275]≥241.0/1.40.16/0.20
DS20/35 [140 / 240]≥301.3/1.70.18/0.22
Hts30/65 [205 / 450]≥15EE
TABULKA 6 Požadavky na zkoušku ohybu povlaku – konstrukční ocel
StupeňPoměr vnitřního průměru ohybu k
Tloušťka vzorku
(jakýmkoli směrem)
33 [230]1 1⁄2
37 [255]2
40 [275]2 1⁄2
50 Třída 1, Třída 2 a Třída 4A
60A
70A
[340 Třída 1, Třída 2 a Třída 4] 80 Třída 1, Třída 2 a Třída 3 A
[550 Třída 1, Třída 2 a Třída 3]
A

Rozměry a přípustné variace

Všechny rozměry a přípustné variace musí splňovat požadavky specifikace A924/A924M.

Ekvivalenty ASTM-A792 Grade DS

ASTM A792 Grade DS Ekvivalenty ke stažení zdarma

5/5 - (8 hlasů)
facebook
X
LinkedIn
Pinterest

Související příspěvky

EN 10130

Specifikace a technické podmínky související s dodáním plochých výrobků z nízkouhlíkové oceli, které byly válcovány za studena, jsou popsány v EN 10130, jak je schváleno

Více

ASTM A1008

Pokud hledáte houževnatý ocelový materiál, ASTM A1008 je standardní uhlíková ocel. Používá se v různých stavebních aplikacích, dokonce i v leteckém průmyslu. Co

Více

EN 10025

Specifikace pro výrobu ocelových výrobků jsou uvedeny v normě EN pro ocel. Obecně řečeno, pokud působíte v, je třeba dodržovat normy EN

Více